Latest News

Visitoria: versjon 2 er lansert

Vi har nå lansert versjon 2 av våre besøks-registreringssystem, Visitoria. Vi har flyttet fra skrivebords versjonen til en web-basert versjon. Mange nye funksjoner er lagt til og mange av eksisterende funksjonalitet har blitt forbedret. Vi har også satt opp en demo-versjon av applikasjonen slik at våre besøkende kan teste applikasjonen. Du kan lese mer informasjon her