Latest News

Visitoria versjon 2.1 er publisert

Vi har nå publisert versjon 2.1 av våre besøks registreringssystem, Visitoria. Mange nye funksjoner er lagt til og mange av eksisterende funksjonalitet er blitt forbedret. Her er noen av de viktigste nye funksjoner:

  • En besøkende kan skrive ut besøkslapp fra selvregistrering vinduet
  • Auto importere data fra versjon 2.0 til versjon 2.1
  • Bedre layout på besøkslapp
  • Administrator vil få en e-post påminnelse når lisensen er i ferd med å utløpe
  • Forbedre sikkerheten til selvregistreringsvinduet

    Fpr å prøve applikasjonen kan du utforske live demo versjon av applikasjonen ved å klikke her