Live demo Visitoria

Vi har gitt deg med en live demo av Visitoria hvor du kan prøve ut programmet før kjøp. Du får tilgang til demoen her. Du kan logge inn som administrator eller vanlig bruker med begrenset tilgang.

Du kan også få tilgang til selvregistrering vindu der du besøkende kan registrere seg. Selvregistreringsvinduet er en integrert del av programmet, og det trenger ikke noen pålogging. Når de har registrert sine opplysninger registreringen vil vises på skjermen på resepsjonisten og han / hun kan sjekke dem inn eller skriv inn detaljert informasjon om hem eller skrive ut et merke for dem og så videre.

Start Demo

Administrator Bruker
Brukernavn: admin

passord: admin

Brukernavn: user

passord: user